ทัวร์ญี่ปุ่น อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว เลสโก โตเกียว สโนว์ไฮคลาส 5วัน 3คืน บิน(TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว เลสโก โตเกียว สโนว์ไฮคลาส 5วัน 3คืน บิน(TG)

รหัสทัวร์ : ZGJP_TG00112

นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ ณ เมืองอุชิคุ ถ่ายภาพประทับใจกับเทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมันโตเกียว อิสระช้อปปิ้งอัธยาศัยแบบจุใจ หนึ่งวันเต็ม กับที่พักย่านใจกลางเมืองโตเกียว อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
31,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Airways
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินนาริตะ-พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ-เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 • วันที่

  3

  ลานสกีฟูจิเท็น-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
 • วันที่

  4

  โตเกียว-อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
 • วันที่

  5

  ไร่สตรอเบอร์รี่-วัดนาริตะ-อิออน มอลล์-สนามบินนาริตะ-สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
29 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63 33,999 31,999 30,999 8,000 เต็ม เต็ม
30 ม.ค. 63 - 03 ก.พ. 63 33,999 31,999 30,999 8,000 เต็ม เต็ม
31 ม.ค. 63 - 04 ก.พ. 63 33,999 31,999 30,999 8,000 31 จองด่วน
05 ก.พ. 63 - 09 ก.พ. 63 33,999 31,999 30,999 8,000 เต็ม เต็ม
06 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 34,999 32,999 31,999 8,000 23 จองด่วน
07 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 34,999 32,999 31,999 8,000 เต็ม เต็ม
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 33,999 31,999 30,999 8,000 เต็ม เต็ม
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 33,999 31,999 30,999 8,000 เต็ม เต็ม
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 33,999 31,999 30,999 8,000 เต็ม เต็ม
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 33,999 31,999 30,999 8,000 33 จองด่วน
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 33,999 31,999 30,999 8,000 35 จองด่วน
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 33,999 31,999 30,999 8,000 35 จองด่วน
26 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 33,999 31,999 30,999 8,000 W/L W/L
27 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 33,999 31,999 30,999 8,000 35 จองด่วน
28 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 31,999 29,999 28,999 8,000 35 จองด่วน
04 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 35,999 33,999 32,999 8,000 35 จองด่วน
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 35,999 33,999 32,999 8,000 31 จองด่วน
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 36,999 34,999 33,999 8,000 29 จองด่วน
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 36,999 34,999 33,999 8,000 30 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน