ทัวร์เกาหลี ฮวาชอน โซล เลสโก ตกปลาพามันส์ 5วัน 3คืน บิน(TG)

ทัวร์เกาหลี ฮวาชอน โซล เลสโก ตกปลาพามันส์ 5วัน 3คืน บิน(TG)

รหัสทัวร์ : KR_TG00013

สัมผัสประสบการณ์หน้าหนาว ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียว เสิร์ฟความฟินขั้นสุด เล่นสกี และนอนพักสกีรีสอร์ท 1 คืน
21,999 /ท่าน
สายการบิน Thai Airways
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)-เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง-สกีรีสอร์ท
 • วันที่

  3

  ไร่สตรอเบอร์รี่-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-คอสเมติค-โซลทาวเวอร์
 • วันที่

  4

  พระราชวังเคียงบกกุง-ศูนย์สมุนไพรโสม-ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู-ย่านอิกซอนดง-ดิวตี้ฟรี-ตลาดเมียงดง
 • วันที่

  5

  หมู่บ้านโบราณอึนพยอง-น้ำมันสน-พลอยอเมทิส-ถนนแคฮังนูรี-ฮุนได เอ้าท์เลท-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต-สนามบินอินชอน

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 22,999 22,999 22,999 7,000 เต็ม เต็ม
14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 21,999 21,999 21,999 7,000 3 จองด่วน
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 22,999 22,999 22,999 7,000 1 จองด่วน
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 22,999 22,999 22,999 7,000 7 จองด่วน
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 22,999 22,999 22,999 7,000 19 จองด่วน
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 22,999 22,999 22,999 7,000 6 จองด่วน
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 23,999 23,999 23,999 7,000 23 จองด่วน
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 23,999 23,999 23,999 7,000 21 จองด่วน
29 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63 22,999 22,999 22,999 7,000 17 จองด่วน
31 ม.ค. 63 - 04 ก.พ. 63 22,999 22,999 22,999 7,000 22 จองด่วน
01 ก.พ. 63 - 05 ก.พ. 63 22,999 22,999 22,999 7,000 17 จองด่วน
05 ก.พ. 63 - 09 ก.พ. 63 22,999 22,999 22,999 7,000 24 จองด่วน
06 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 23,999 23,999 23,999 7,000 24 จองด่วน
07 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 23,999 23,999 23,999 7,000 27 จองด่วน
08 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 22,999 22,999 22,999 7,000 เต็ม เต็ม
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 21,999 21,999 21,999 7,000 เต็ม เต็ม
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 22,999 22,999 22,999 7,000 31 จองด่วน
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 22,999 22,999 22,999 7,000 31 จองด่วน
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 22,999 22,999 22,999 7,000 31 จองด่วน
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 22,999 22,999 22,999 7,000 31 จองด่วน
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 22,999 22,999 22,999 7,000 31 จองด่วน
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 22,999 22,999 22,999 7,000 31 จองด่วน
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 21,999 21,999 21,999 7,000 31 จองด่วน
26 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 22,999 22,999 22,999 7,000 31 จองด่วน
27 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 22,999 22,999 22,999 7,000 31 จองด่วน
28 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 22,999 22,999 22,999 7,000 31 จองด่วน
29 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63 22,999 22,999 22,999 7,000 31 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน