ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ซุปตาร์ บานาฮิลล์ที่รัก..คึกคักคุกคิก 4วัน 3คืน บิน(FD)

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ซุปตาร์ บานาฮิลล์ที่รัก..คึกคักคุกคิก 4วัน 3คืน บิน(FD)

รหัสทัวร์ : TTNTVN_FD00037

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์ ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
10,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-เมืองดานัง-บานาฮิลล์-กระเช้าลอยฟ้า-สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)-สวนสนุก The Fantasy Park
 • วันที่

  2

  สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR-ลงกระเช้า-ร้านเยื่อไม้ไผ่-เมืองเว้-วัดเทียนมู่-พระราชวังไดโน้ย-ตลาดดองบา-ล่องเรือแม่น้ำหอม-พร้อมทั้งแต่งชุดจักรพรรดิที่ร้านอาหารเย็น
 • วันที่

  3

  เมืองฮอยอัน-เมืองโบราณฮอยอัน-วัดฟุกเกี๋ยน-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-หมู่บ้านกั๊มทาน-ล่องเรือกระด้ง-สะพานมังกร
 • วันที่

  4

  เมืองดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-กรุงเทพมหานคร

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
06 ก.พ. 63 - 09 ก.พ. 63 15,888 15,888 15,888 4,500 29 จองด่วน
07 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 15,888 15,888 15,888 4,500 4 จองด่วน
08 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 15,888 15,888 15,888 4,500 34 จองด่วน
13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 34 จองด่วน
14 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 14,588 14,588 14,588 4,000 34 จองด่วน
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 34 จองด่วน
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 14,588 14,588 14,588 4,000 34 จองด่วน
27 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 เต็ม เต็ม
28 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 เต็ม เต็ม
05 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 34 จองด่วน
06 มี.ค. 63 - 09 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 34 จองด่วน
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 34 จองด่วน
13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 34 จองด่วน
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 34 จองด่วน
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 34 จองด่วน
26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 34 จองด่วน
27 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 34 จองด่วน
02 เม.ย. 63 - 05 เม.ย. 63 14,588 14,588 14,588 4,000 34 จองด่วน
03 เม.ย. 63 - 06 เม.ย. 63 15,888 15,888 15,888 4,500 39 จองด่วน
09 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 15,888 15,888 15,888 4,000 39 จองด่วน
10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 17,888 17,888 17,888 4,500 39 จองด่วน
11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 18,888 18,888 18,888 4,500 39 จองด่วน
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 18,888 18,888 18,888 4,500 39 จองด่วน
13 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 17,888 17,888 17,888 4,500 34 จองด่วน
16 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 15,888 15,888 15,888 4,000 34 จองด่วน
17 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 14,588 14,588 14,588 4,000 34 จองด่วน
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 14,588 14,588 14,588 4,000 34 จองด่วน
24 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 14,588 14,588 14,588 4,000 34 จองด่วน
30 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63 15,888 15,888 15,888 4,500 34 จองด่วน
01 พ.ค. 63 - 04 พ.ค. 63 15,888 15,888 15,888 4,500 34 จองด่วน
06 พ.ค. 63 - 09 พ.ค. 63 14,588 14,588 14,588 4,000 39 จองด่วน
07 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 เต็ม เต็ม
08 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 34 จองด่วน
14 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 12,888 12,888 12,888 4,000 34 จองด่วน
15 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 34 จองด่วน
21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 10,888 10,888 10,888 4,000 34 จองด่วน
22 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 12,888 12,888 12,888 4,000 34 จองด่วน
28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 11,888 11,888 11,888 4,000 34 จองด่วน
29 พ.ค. 63 - 01 มิ.ย. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 34 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน