ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Kyoto Tottori ซุปตาร์ ซากุระสีชมพู 5วัน 3คืน บิน(XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Kyoto Tottori ซุปตาร์ ซากุระสีชมพู 5วัน 3คืน บิน(XJ)


ไฮไลท์!! เที่ยวทตโทริ เมืองแห่งทะเลทรายญี่ปุ่น ตามรอยอนิเมะโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว และ อสูรน้อยคิทาโร่ ชมดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิ ณ สวนดอกไม้ฮานะไคโร ชมนิทรรศการลูกแพร นิจิสเซคิ เยือนเมืองเก่าโกดังขาวคุราโยชิ ลิ้มรส อาหารทะเลสดอร่อย ณ ตลาดปลาเมืองทตโทริ เยือนวัดทองคินคะคุจิ ชมพิธีชงชาญี่ปุ่น ขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน พิเศษ !! ชมวิวเมืองโยนาโกะ พร้อมซากุระ ณ ซากปราสาทโยนาโกะ ช้อปปิ้งจุใจ ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ เอ็กซ์โปซิตี้ และถนนชินไซบาชิ
26,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia X
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
 • วันที่

  2

  สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น-เมืองเกียวโต-วัดคินตะคุจิ-ศาลเจ้าเฮอัน-การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น-เมืองโอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้-ปราสาทโอซาก้า( ด้านนอก )-ช๊อปปิ้งชินไซบาชิ
 • วันที่

  3

  เมืองทตโทริ-เนินทรายทตโทริ-พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ-พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโทริ-เมืองคุราโยชิ-โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ-สวนดอกไม้ทตโทริฮานะไคโระ
 • วันที่

  4

  เมืองโยนาโกะ-ซากปราสาทโยนาโกะ-เมืองสะไกมินาโตะ-ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ-ตลาดปลานะคะอุระ-ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ-ปราสาทขนมหวาน-เมืองโอซาก้า
 • วันที่

  5

  สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
04 เม.ย. 63 - 08 เม.ย. 63 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
05 เม.ย. 63 - 09 เม.ย. 63 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 - 34
06 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 - 34
07 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 - 34
08 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 - 34
09 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 32,888 32,888 32,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 35,888 35,888 35,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 35,888 35,888 35,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 39,888 39,888 39,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 39,888 39,888 39,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 39,888 39,888 39,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 39,888 39,888 39,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 35,888 35,888 35,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 35,888 35,888 35,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน