ทัวร์พม่า Promyanmar ไหว้พระ 5วัด ไหว้พระเสริมดวง เสริมโชคชะตา บูชามหาเจดีย์ชเวดากอง 1วัน บิน(DD)

ทัวร์พม่า Promyanmar ไหว้พระ 5วัด ไหว้พระเสริมดวง เสริมโชคชะตา บูชามหาเจดีย์ชเวดากอง 1วัน บิน(DD)

รหัสทัวร์ : JWLMM_DD00005

ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์ ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!! เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก
2,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Nok Air
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดบารมี-พระนอนตาหวาน-พระหง่าทัตจี-ตลาดสก๊อต-เข้าชมช้างเผือก-สนามบินดอนเมือง

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
25 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 3,499 3,499 3,499 0 W/L W/L
26 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 3,499 3,499 3,499 0 11 จองด่วน
31 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 2,999 2,999 2,999 0 W/L W/L
01 ก.พ. 63 - 01 ก.พ. 63 3,499 3,499 3,499 0 17 จองด่วน
02 ก.พ. 63 - 02 ก.พ. 63 3,499 3,499 3,499 0 W/L W/L
07 ก.พ. 63 - 07 ก.พ. 63 2,999 2,999 2,999 0 W/L W/L
14 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 2,999 2,999 2,999 0 W/L W/L
15 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 3,499 3,499 3,499 0 W/L W/L
16 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 3,499 3,499 3,499 0 16 จองด่วน
21 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 2,999 2,999 2,999 0 W/L W/L
22 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 3,499 3,499 3,499 0 W/L W/L
23 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 3,499 3,499 3,499 0 W/L W/L
28 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 2,999 2,999 2,999 0 W/L W/L
06 มี.ค. 63 - 06 มี.ค. 63 2,999 2,999 2,999 0 W/L W/L
07 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63 3,499 3,499 3,499 0 16 จองด่วน
13 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 2,999 2,999 2,999 0 W/L W/L
14 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 3,499 3,499 3,499 0 19 จองด่วน
15 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 3,499 3,499 3,499 0 19 จองด่วน
20 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 2,999 2,999 2,999 0 W/L W/L
21 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 3,499 3,499 3,499 0 15 จองด่วน
22 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 3,499 3,499 3,499 0 17 จองด่วน
27 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 3,499 3,499 3,499 0 16 จองด่วน
28 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 3,499 3,499 3,499 0 17 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน