ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง หนึ่งปีมีครั้งเดียว 5วัน 3คืน (LJ)

ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง หนึ่งปีมีครั้งเดียว 5วัน 3คืน (LJ)

รหัสทัวร์ : KR_LJ00088

ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 1 ปี มีแค่ครั้งเดียว ชมภาพบรรยากาศที่งดงามของเกาะนามิเต็มไปด้วยหิมะที่ขาวโพลนปกคลุมทั่วทั้งเกาะ ณ เกาะนามิ สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย เนินสกีสำหรับผู้ฝึกหัดเล่น 1 เนิน และ เนินสำหรับผู้ที่เล่นชำนาญแล้ว 1 เนิน สนุกสนานเต็มที่กับเครื่องเล่นนานาชนิด ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นไม่จำกัดรอบ) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ช้อปปิ้งต่อที่ ตลาดฮงแด ตลาดเมียงดง หรือ สยาม สแควร์เกาหลี
17,900 /ท่าน
สายการบิน Jin Air
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 15 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 • วันที่

  2

  อินชอน - เกาหลีใต้ - เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้ “พาท่านสนุกกับการตกปลาน้ำแข็ง” 1ปี มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น!!
 • วันที่

  3

  สนุกเต็มอิ่มกับการเล่นสกี หรือ สโนสเลด ณ สกีรีสอร์ท - ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร่ - สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet - ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น (ย่านมหาลัยฮงอิก)
 • วันที่

  4

  น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ฮ็อกเกตนามู - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ - ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี )
 • วันที่

  5

  ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยอเมทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
01 ม.ค. 63 - 05 ม.ค. 63 19,900 19,900 19,900 5,000 เต็ม เต็ม
02 ม.ค. 63 - 06 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,000 เต็ม เต็ม
03 ม.ค. 63 - 07 ม.ค. 63 18,900 2,000 18,900 18,900 2,000 5,000 เต็ม เต็ม
04 ม.ค. 63 - 08 ม.ค. 63 17,900 1,000 17,900 1,000 17,900 1,000 5,000 เต็ม เต็ม
05 ม.ค. 63 - 09 ม.ค. 63 16,900 16,900 16,900 5,000 เต็ม เต็ม
06 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 16,900 16,900 16,900 5,000 เต็ม เต็ม
07 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 17,900 17,900 17,900 5,000 เต็ม เต็ม
08 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,000 เต็ม เต็ม
09 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,000 3 จองด่วน
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,000 เต็ม เต็ม
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 17,900 17,900 17,900 5,000 เต็ม เต็ม
12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 16,900 16,900 16,900 5,000 เต็ม เต็ม
13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 16,900 16,900 16,900 5,000 เต็ม เต็ม
14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 17,900 17,900 17,900 5,000 เต็ม เต็ม
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,000 เต็ม เต็ม
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,000 เต็ม เต็ม
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,000 เต็ม เต็ม
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 17,900 17,900 17,900 5,000 เต็ม เต็ม
19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 16,900 16,900 16,900 5,000 เต็ม เต็ม
20 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 16,900 16,900 16,900 5,000 เต็ม เต็ม
21 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 17,900 17,900 17,900 5,000 W/L W/L
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,000 W/L W/L
23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,000 เต็ม เต็ม
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,000 เต็ม เต็ม
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 17,900 17,900 17,900 5,000 เต็ม เต็ม
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 16,900 16,900 16,900 5,000 เต็ม เต็ม
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 16,900 16,900 16,900 5,000 เต็ม เต็ม
28 ม.ค. 63 - 01 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,000 เต็ม เต็ม
29 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 5,000 6 จองด่วน
30 ม.ค. 63 - 03 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 5,000 W/L W/L
31 ม.ค. 63 - 04 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 5,000 5 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน