บัตร Fast Track เข้าชมทัชมาฮาล (Taj Mahal Fast Track Entry Ticket)


 Highlight

  • ประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการรอคิวที่แสนยาวเพื่อซื้อบัตรเข้าชมทัชมาฮาล (Taj Mahal) และป้อมปราการอัครา (Agra Fort)
  • รับบัตรเข้าชมผ่านทางอีเมลของคุณ เพื่อการเข้าชมที่สะดวกสบายไม่ยุ่งยาก
  • ซื้อแพ็คเกจคอมโบเพื่อเข้าชมทัชมาฮาลและป้อมปราการอัคราอย่างสะดวกสบาย
  • เลือกบริการไกด์นำเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่แสนสะดวกและน่าจดจำ
  • เดินทางมาจากเดลี (Delhi) เพื่อมาชมทัชมาฮาลหนึ่งวันใช่หรือไม่? ไม่ต้องกังวลไป เพียงคุณจอง ทัวร์ทัชมาฮาลแบบส่วนตัวจากกรุงเดลี
  • เที่ยวอย่างสบายใจและพิเศษมากขึ้นด้วยการจอง รถไฟด่วนพิเศษจากกรุงเดลี

 อัตราค่าบริการ

ประเภทบัตร ราคา
บัตรเข้าชมทัชมาฮาล (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) สำหรับผู้ถือสัญชาติในกลุ่มประเทศ SAARC/ BIMSTEC 503
บัตรคอมโบเข้าชมทัชมาฮาลและป้อมปราการอัครา (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) + ไกด์ภาษาอังกฤษ (สำหรับกลุ่ม 1-5 คน) 753
บัตรคอมโบเข้าชมทัชมาฮาลและป้อมปราการอัครา (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 383
บัตรเข้าชมทัชมาฮาล (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) + บริการรับส่งไปกลับ + ไกด์ภาษาอังกฤษ (สำหรับกลุ่ม 1-5 คน) 652
บัตรเข้าชมทัชมาฮาล (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) + บริการรับส่งไปกลับ สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1,021
บัตรคอมโบเข้าชมทัชมาฮาลและป้อมปราการอัครา (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) + บริการรับส่งไปกลับ + ไกด์ภาษาอังกฤษ (สำหรับกลุ่ม 1-5 คน) 383
บัตรคอมโบเข้าชมทัชมาฮาลและป้อมปราการอัครา (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) + บริการรับส่งไปกลับ สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 629
บัตรคอมโบเข้าชมทัชมาฮาลและป้อมปราการอัครา (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) + บริการรับส่งไปกลับ สำหรับผู้ถือสัญชาติในกลุ่มประเทศ SAARC/ BIMSTEC 776
บัตรคอมโบเข้าชมทัชมาฮาลและป้อมปราการอัครา (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) สำหรับผู้ถือสัญชาติในกลุ่มประเทศ SAARC/ BIMSTEC 313
บัตรเข้าชมทัชมาฮาล (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) + ไกด์ภาษาอังกฤษ (สำหรับกลุ่ม 1-5 คน) 753
บัตรเข้าชมทัชมาฮาล (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1,068
บัตรเข้าชมทัชมาฮาล (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) + บริการรับส่งไปกลับ สำหรับผู้ถือสัญชาติในกลุ่มประเทศ SAARC/ BIMSTEC 383

 สิ่งที่คุณจะได้รับ

คอนเฟิร์มภายใน 48 ชั่วโมง
ไม่สามารถยกเลิกได้
เวาเชอร์ที่พิมพ์มา
ใช้เวาเชอร์ได้โดยตรง
บัตรแบบระบุวันที่

 สิ่งที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ

บัตรเข้าชมทัชมาฮาล (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน)
  • บัตรเข้าชมทัชมาฮาล (อายุการใช้งาน 3 ชั่วโมง)
  • บัตรเข้าชมสุสาน
  • ค่าธรรมเนียมสำหรับสิทธิ์การผ่านประตูก่อนโดยไม่ต้องต่อแถว ณ บริเวณประตูทางเข้า

บัตรคอมโบเข้าชมทัชมาฮาลและป้อมปราการอัครา (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน)
  • บัตรเข้าชมทัชมาฮาล (อายุการใช้งาน 3 ชั่วโมง) และป้อมปราการอัครา
  • บัตรเข้าชมสุสาน
  • ค่าธรรมเนียมสำหรับสิทธิ์การผ่านประตูก่อนโดยไม่ต้องต่อแถว ณ บริเวณประตูทางเข้า

บัตรเข้าชมทัชมาฮาล (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) + บริการรับส่งไปกลับ
  • บัตรเข้าชมทัชมาฮาล (อายุการใช้งาน 3 ชั่วโมง)
  • บัตรเข้าชมสุสาน
  • ค่าธรรมเนียมสำหรับสิทธิ์การผ่านประตูก่อนโดยไม่ต้องต่อแถว ณ บริเวณประตูทางเข้า
  • บริการรับส่งไปกลับที่โรงแรมที่อยู่ภายในบริเวณเมืองอัครา

บัตรคอมโบเข้าชมทัชมาฮาลและป้อมปราการอัครา (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) + บริการรับส่งไปกลับ
  • บัตรเข้าชมทัชมาฮาล (อายุการใช้งาน 3 ชั่วโมง) และป้อมปราการอัครา
  • บัตรเข้าชมสุสาน
  • ค่าธรรมเนียมสำหรับสิทธิ์การผ่านประตูก่อนโดยไม่ต้องต่อแถว ณ บริเวณประตูทางเข้า
  • บริการรับส่งไปกลับที่โรงแรมที่อยู่ภายในบริเวณเมืองอัครา

 สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจ

บัตรเข้าชมทัชมาฮาล (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน)
  • ไกด์นำเที่ยว (หากคุณต้องการ และแนะนำว่าควรให้ทิป)
  • ลัดคิวทุกบริเวณภายในอนุสรณ์สถานทัชมาฮาล
  • ค่าปรับเมื่ออยู่เกิน 3 ชั่วโมงโดยชำระเป็นเงินสดสกุลท้องถิ่น
  • บัตรเข้าชมสำหรับผู้ถือสัญชาติอินเดีย
  • บริการรับส่งที่โรงแรม

บัตรคอมโบเข้าชมทัชมาฮาลและป้อมปราการอัครา (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน)
  • บริการไกด์ภาษาอังกฤษ (หากคุณต้องการ สามารถจองบริการได้ 5 ชั่วโมง)
  • ลัดคิวทุกบริเวณภายในอนุสรณ์สถานทัชมาฮาลหรือป้อมปราการอัครา
  • บัตรเข้าชมสำหรับผู้ถือสัญชาติอินเดีย
  • บริการรับส่งที่โรงแรม
  • ทิปหรือสินน้ำใจ ไกด์(แนะนำว่าควรให้)

บัตรเข้าชมทัชมาฮาล (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) + บริการรับส่งไปกลับ
  • ไกด์นำเที่ยว (หากคุณต้องการ และแนะนำว่าควรให้ทิป)
  • ลัดคิวทุกบริเวณภายในอนุสรณ์สถานทัชมาฮาล
  • ค่าปรับเมื่ออยู่เกิน 3 ชั่วโมงโดยชำระเป็นเงินสดสกุลท้องถิ่น
  • บัตรเข้าชมสำหรับผู้ถือสัญชาติอินเดีย

บัตรคอมโบเข้าชมทัชมาฮาลและป้อมปราการอัครา (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) + บริการรับส่งไปกลับ
  • บริการไกด์ภาษาอังกฤษ (หากคุณต้องการ สามารถจองบริการได้ 5 ชั่วโมง)
  • ลัดคิวทุกบริเวณภายในอนุสรณ์สถานทัชมาฮาลหรือป้อมปราการอัครา
  • บัตรเข้าชมสำหรับผู้ถือสัญชาติอินเดีย
  • ทิปหรือสินน้ำใจ (แนะนำว่าควรให้)

 สิ่งที่คุณจะได้พบ

ผู้ที่มาเยี่ยมชมจากทั่วทุกมุมโลกล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงความสวยงามของทัชมาฮาล สถานที่ซึ่งมีคนแวะเวียนมาชมสถาปัตยกรรม, การออกแบบ และเสพเรื่องราวความเป็นมาหลายล้านคน ทัชมาฮาลนั้นถูกสร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ. 1631-1684 ในเมืองอัครา และยังคงเปล่งประกายงดงามมาจนถึงทุกวันนี้ ใช้บัตรเข้าชมนี้เพื่อมีโอกาสได้ไปเห็นด้วยตาคุณเอง และตื่นตะลึงไปกับที่มาที่ไปอันยิ่งใหญ่ของสถานที่แห่งนี้ เดินผ่านสวนที่ได้รับการตกแต่งดูแลอย่างประณีตก่อนจะเข้าสู่ตัวพระราชวังทำด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ชมงานฝังประดับ โดมสูงตระหง่านอันโด่งดัง และหอคอยสุเหร่าอันวิจิตรงดงามที่สะท้อนเรื่องราวต้นกำเนิดและเรื่องราวความรักที่ทำให้ผู้คนต่อต้านการก่อสร้างทัชมาฮาล ภายในมีลักษณะพิเศษมากมาย และแต่ละชิ้นแต่ละอย่างก็มีเรื่องราวและความเป็นมาในตัว ปล่อยให้ตัวเองได้ใช้เวลาสักพักในการค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากไกด์ภาษาอังกฤษในบริเวณนั้นเพื่อช่วยคุณในการศึกษาเรื่องราวของทัชมาฮาลนอกจากความสวยงามของมัน คุณสามารถขอให้ส่งบัตรเข้าชมไปยังโรงแรมของคุณได้เพื่อที่จะได้เตรียมไว้ก่อน ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แล้วคุณสามารถใช้เวลาหนึ่งวันให้เป็นวันแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยการซื้อบัตรคอมโบ ที่นอกจากจะได้เข้าชมทัชมาฮาลแล้ว ยังจะได้เข้าป้อมปราการอัครา หรือเป็นที่รู้กันในอีกชื่อว่า ป้อมปราการแดง (the Red Fort) ป้อมปราการอันโด่งดังนี้เป็นที่บรรจุร่างของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลหลายพระองค์ ตลอดจนเชื้อพระวงศ์ และมีชื่อเสียงในแง่ของการดีไซน์ในสไตล์ราชวงศ์โมกุล ทริปนี้ถือเป็นทริปอิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สถานที่อันเป็นสัญลักษณ์ของอินเดีย

 เกร็ดความรู้
เวลาทำการ:
ทัชมาฮาล
  • 06:00-18:00 น.
  • เปิดให้เข้ารอบสุดท้ายเวลา: 15:00 น.
  • ทัชมาฮาลงดให้เข้าชมทุกวันศุกร์
ป้อมปราการอัครา:
  • 06:00-17:00 น.
  • เปิดให้เข้ารอบสุดท้ายเวลา: 16:00 น.
  • ป้อมแดงเปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน

 วิธีใช้

ข้อมูลการรับบัตร:
  • คุณจะได้รับบัตรเข้าชมทัชมาฮาลหรือป้อมปราการอัคราผ่านทางอีเมลที่คุณให้ไว้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการจอง
  • ผู้ประกอบการจะส่งบัตรเข้าชมให้คุณผ่านทางอีเมล โดยคุณจะต้องพิมพ์ออกมาและนำมาด้วยเพื่อเข้าชมอนุสรณ์สถานแห่งนี้
  • คุณต้องแสดงหลักฐานการยืนยันตัวตนพร้อมกับสำเนาบัตรเข้าชมตัวจริงเพื่อเข้าชมอนุสรณ์สถานแห่งนี้
  • สำหรับผู้ที่จองบริการไกด์นำเที่ยว ไกด์จะมาพบคุณที่ล็อบบี้ของโรงแรมพร้อมนำบัตรเข้าชมตัวจริงมาด้วย จากนั้นจะนำคุณสู่จุดหมาย
  • สำหรับใครที่จองทัวร์ส่วนตัวจาก กรุงเดลี (Delhi) หรือ อัครา (Agra) ไกด์จะจัดการเรื่องซื้อบัตรให้คุณไว้ล่วงหน้า
ข้อมูลการรับบัตร:
  • คุณจะได้รับบัตรเข้าชมทัชมาฮาลหรือป้อมปราการอัคราผ่านทางอีเมลที่คุณให้ไว้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการจอง
  • ผู้ประกอบการจะส่งบัตรเข้าชมให้คุณผ่านทางอีเมล โดยคุณจะต้องพิมพ์ออกมาและนำมาด้วยเพื่อเข้าชมอนุสรณ์สถานแห่งนี้
  • คุณต้องแสดงหลักฐานการยืนยันตัวตนพร้อมกับสำเนาบัตรเข้าชมตัวจริงเพื่อเข้าชมอนุสรณ์สถานแห่งนี้
  • สำหรับผู้ที่จองบริการไกด์นำเที่ยว ไกด์จะมาพบคุณที่ล็อบบี้ของโรงแรมพร้อมนำบัตรเข้าชมตัวจริงมาด้วย จากนั้นจะนำคุณสู่จุดหมาย
  • สำหรับใครที่จองทัวร์ส่วนตัวจาก กรุงเดลี (Delhi) หรือ อัครา (Agra) ไกด์จะจัดการเรื่องซื้อบัตรให้คุณไว้ล่วงหน้า

  • ไม่สามารถยกเลิก, เปลี่ยนแปลง หรือขอคืนเงินได้

  • เด็กอายุ 0-14 ปีสามารถเข้าชมทัชมาฮาลและป้อมปราการอัคราได้ฟรี
  • เด็กอายุ 15 ปีขึ้นไปจะต้องซื้อบัตรผ่านเข้าชมในราคาเดียวกันกับผู้ใหญ่
  • บัตรเข้าชมทัชมาฮาลและป้อมปราการอัคราจะถูกส่งให้คุณผ่านอีเมลที่คุณระบุไว้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังทำการจอง
  • บัตรเข้าชมทัชมาฮาลมีอายุการใช้งาน 3 ชั่วโมง หากคุณไม่กลับออกมาภายใน 3 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่ถูกระบุไว้บนบัตร จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยจะชำระเป็นเงินสดสกุลท้องถิ่น
  • คุณต้องแสดงอีเมลที่พิมพ์มาและแสดงที่หน้าประตูทางเข้าพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังใช้งานได้เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าชม
  • บัตรเข้าชมทัชมาฮาลนั้นสามารถใช้เพื่อเข้าชมได้ระหว่างช่วงเวลา 06:00-15:00 น. ในส่วนของการเข้าชมป้อมปราการอัครานั้นสามารถเข้าชมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะถึงเวลาปิดทำการ
  • มีไกด์ภาษาอังกฤษนำเที่ยวทัชมาฮาลเป็นเวลา 3 ชั่วโมง และ 5 ชั่วโมงสำหรับคอมโบทัวร์ (ทัชมาฮาล + ป้อมปราการอัครา)
  • ทัชมาฮาลงดให้เข้าชมทุกวันศุกร์
  • ไม่ต้องรอคิวไม่ว่าจะเป็นที่หน้าทางเข้าหรือภายในทัชมาฮาลและป้อมปราการอัครา
  • แพ็กเกจนี้รวมบัตรเข้าชมสุสาน (ห้องหลัก) ซึ่งอยู่ด้านในทัชมาฮาลแล้ว
  • คุณต้องพิมพ์สำเนาบัตรผ่านประตูพร้อมนำหนังสือเดินทางตัวจริงมายืนยันก่อนเข้าชม
  • โปรดตรงต่อเวลา เนื่องจากบัตรเข้าชมนี้มีอายุการใช้งานเพียง 3 ชั่วโมงจากเวลาที่คุณเลือกเท่านั้น
  • แนะนำให้จองทัวร์พร้อมกับบริการรับส่งและไกด์นำเที่ยวในอัครา เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากและหลงทางในบริเวณทางเข้า-ออก 3 แห่งของทัชมาฮาล และเพื่อความลื่นไหลในการเข้าชมแต่ละจุด
  • ไกด์นำเที่ยวจะคอยให้ข้อมูลเชิงลึกและเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ของแต่ละสถานที่
  • ประเทศในกลุ่มสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ (SAARC) และประเทศในกลุ่มความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) หมายถึง ผู้ที่ถือสัญชาติและเป็นพลเรือนของประเทศอัฟกานิสถาน, บังกลาเทศ, ภูฏาน, เนปาล, มัลดีฟส์, ปากีสถาน, ศรีลังกา, ไทย และเมียนมาร์
  • นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในที่นี้หมายถึงใครก็ตามที่ไม่ได้ถือสัญชาติหรือเป็นพลเรือนของอินเดียและประเทศในกลุ่ม SAARC/ BIMSTEC
  • ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง ผู้ประกอบการจะส่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเข้าชมอนุสรณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับการยืนยันแล้วมาให้ โปรดพิมพ์บัตรของคุณเพื่อใช้แสดงประกอบกับหนังสือเดินทางเพื่อใช้เข้าสถานที่ โดยคุณจะไม่สามารถใช้เวาเชอร์ ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร
  • ราคาที่เเสดงเบื้่องต้น อาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามเรทเงินในเเต่ละวัน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่


บัตรเข้าชมที่คล้ายกัน